dilluns, 28 d’abril de 2008

Sí al nostre poble, sí al nostre dret

Any rere any commemorem el 25 d’abril, commemorem la pèrdua dels Furs valencians en la batalla d’Almansa de 1707, però des de l’esquerra, a més, recordant aquell fet històric mirem el present i el futur del poble valencià. Commemorem el 25 d’abril defenent els drets civils vius d’un poble que se sent viu.
El dret foral valencià és viu en molts àmbits de l’activitat quotidiana de la ciutadania i són eixos usos utilitzats per la població els que han de servir de base per a l’aprovació de normes de dret civil valencià. Malgrat el temps passat i que la societat valenciana de tres segles després és molt diferent, els Furs històrics perduts són recuperables en la mesura que s’integren en una nova estructura de dret civil valencià i s’harmonitzen amb el vigent sistema de drets fonamentals i llibertats públiques del nostre Estat democràtic. En la defensa d’estes normes es troba viu i no és mer record aquell 25 d’abril. El dret civil s’ocupa de les relacions personals i patrimonials entre els particulars, qüestions com ara el matrimoni, les relacions familiars, el contractes o la successió hereditària, de tanta importància en la vida quotidiana.

El millor dret civil és aquell més arrelat a les característiques de la societat a la qual vol servir. El dret sempre ha d’estar a disposició de les persones, i no al contrari. Això comporta que l’autogovern dels valencians ha d’arribar, també, a l’esfera del dret civil, que com es dedueix per l’etimologia i pel seu contingut, està molt arrelat al concepte de ciutadania.

Els valencians no hem tingut sort amb el dret civil. Perduts el Furs per imposició borbònica, tampoc el dictador Franco ens va gratificar amb cap llei especial, com sí que va fer en altres territoris de l’Estat. La democràcia havia d’haver suposat una superació d’aquesta mancança, des d’una perspectiva modernitzadora d’un poble que vol mirar cap al futur sense enyorances estèrils. Tanmateix el desgavell a què ens sotmet el binomi PP-PSOE va fer que la qüestió anara dilatant-se en el temps. Finalment, aquests dos partits acordaren el reconeixement de la nostra competència per a legislar sobre el dret civil propi en la reforma de l’Estatut; però, a hores d’ara, el Govern espanyol sustentat pel PSOE ha trencat el consens i, en la seua estratègia de confrontació partidista amb el PP, torna a utilitzar la societat valenciana com a camp de lluita i no d’enteniment.

El Govern de l’Estat al•lega que molts aspectes de la llei 10/2007 que ha regulat el dret matrimonial excedeixen de la competència valenciana en matèria de dret civil. Sense entrar en tecnicismes, l’aspecte que més ens preocupa és l’extrema deslleialtat política que suposa aprovar primer un Estatut d’Autonomia i després, tan bon punt com es promulga la primera norma desenvolupant-lo, passar a atacar-lo mitjançant el Tribunal Constitucional. Estem davant un problema de manca de voluntat política que el Govern central ha de corregir.

Nosaltres, a més, des d’Iniciativa del Poble Valencià i el Grup Parlamentari Compromís, treballarem per tal que Les Corts completen la recuperació del nostre dret civil valencià en matèria de successions, d’obligacions i contractes i de drets reals. A esta reivindicació de defensa del dret civil valencià, com una expressió més de la vigència d’un poble, afegim enguany la manifestació que se celebrarà demà dissabte a Alacant per tercera vegada en la història, per a reivindicar una vegada més des del record del 25 d’abril un futur en què el poble valencià puga decidir el seu destí.